Friday, February 5, 2010

blog baru saye.........

http://eprints.utm.my/2228/1/3_9.pdf

pengumuman: blog saya telah di spam...jadi saya telah menukar ke blog baru.....yg inila ek....

SINOPSIS

Kajian ini bertujuan mengkaji masalah pembelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris di
kalangan pelajar tingkatan 2 sekolah luar bandar. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk kajian
deskriptif. Instrumen yang digunakan semasa menjalankan kajian ini ialah soal selidik
berdasarkan kepada empat persoalan kajian iaitu faktor bahasa pengantar (bahasa Inggeris), faktor
pengajaran guru dalam bahasa Inggeris, faktor tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan
pelajar, dan faktor persekitaran. Nilai kebolehpercayaan instrumen adalah α = .93. Seramai 120
responden dipilih secara rawak yang merupakan pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah luar
bandar di daerah Pontian, Johor. Analisis data dilaksanakan menggunakan perisian Statistical
Packages For Social Science (SPSS) yang melibatkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan
piawai. Dapatan kajian menunjukkan, faktor bahasa pengantar (bahasa Inggeris) dan tahap
penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar berada pada tahap yang rendah dengan purata
skor min masing-masing adalah 2.24 dan 2.29, manakala faktor pengajaran guru dan persekitaran
berada pada tahap yang tinggi iaitu dengan purata skor min 4.00 dan 3.90. Secara
keseluruhannya, ini menunjukkan masalah pembelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris di
kalangan pelajar adalah disebabkan masalah bahasa pengantar (bahasa Inggeris) dan tahap
penguasaan bahasa Inggeris pelajar.

8 comments:

 1. Kajian permasalahan pembelajaran matematik dalam bahasa inggeris di sekolah luar bandar yang dijalankan menunjukkan tahap penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran ini, terutama apabila diajar dalam bahasa Inggeris,masalah yang timbul adalah penguasaan pelajar terhadap bahasa yang diguna dan untuk memahami subjek matemetik itu sendiri membuatkan pelajar tidak dapat memahami dengan baik dan dipengaruhi persekitaran pelajar itu sendiri.
  yang mana kita ketahui tahap penguasaan pelajar dalam bahasa inggeris bagi pelajar luar bandar adalah sangat rendah, akan menjadi masalah kepada mereka untuk menguasai kedua perkara dalam satu masa.
  Kesimpulannya, bagi memberi tahap penguasaan yang baik dalam subjek matemetik, bahasa memainkan peranan yang penting terutama bagi luar bandar yang kebanyakan mereka ini kurang tahap penguasaan dalam bahasa Inggeris tak akan menjadi masalah sekira ia dapat dijar dalam bahasa melayu kerana pelajar dapat memahami dengan baik.

  ReplyDelete
 2. Salam...............jah
  Artikel ini menarik untuk kita sebagai guru untuk tahu tahap penguasaan bahasa inggers pelajar ting. 2. Bagi saya tahap penguasaan pelajar amat agak memberangsangkan walaupun dalam bahasa inggeris. Pembelajaran sains dan matematik kini agak menarik walaupun dalam bahasa penghantar bahasa inggeris. Pelajar luar bandar juga kini makin meningkat prestasi dalam sains dan matematik walaupun di dalam bahas ainggeris kerana guru banyak didedahkan dengan terms dalam bahas a inggeris. walaubagaimanapun guru perlu mempelbagaikan lagi sail p&p agar pelajar menengah rendah atau atas lebih berminat dalam sains dan matematik....

  ReplyDelete
 3. Pada pendapat saya, dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran, bahasa pengantar memainkan peranan yang penting kerana jika pelajar tidak memahami bahasa yang digunakan oleh guru, ianya akan mendatangkan masalah kepada pelajar memandangkan matematik adalah antara mata pelajaran yang dianggap sebagai 'killer subject'. Tahap penguasaan bahasa Inggeris terutamanya di kalangan pelajar luar bandar adalah lemah. Ini menyebabkan para pelajar tidak dapat menguasai subjek matematik dengan baik. Oleh itu, permasalahan bahasa Inggeris ini perlu diatasi dan usaha untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris perlu digiatkan.

  ReplyDelete
 4. askum...

  Pada pandangan saya kenapa dasar PPSMI tidak berjaya kerana beberapa faktor yang penting perlu di ambil kira.Antaranya adalah faktor bahasa pengantar iaitu Bahasa Inggeris, faktor pengajaran, faktor persekitaran dan yang paling penting faktor penguasaan di dalam bahasa Inggeris.
  Kesimpulannya bahasa memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu mata pelajaran. Disebabkan itulah dasar PPSMI telah dimansuhkan kerana kemampuan pelajar kita bukanlah seperti yang dijangkakan.

  ReplyDelete
 5. Salam.......
  PPSMI amat baik untuk jangka masa panjang. Tetapi usaha yang tidak mantap dengan fasiliti yang ada di sekolah menjadikan usaha ini tidak berkesan malah memberikan satu impak negatif yang amat besar kepada pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar yang belajar di sekolah pedalaman dan luar bandar. Jika langkah pelaksanaannya secara beransur-ansur dan tidak terlau menekan guru mungkin akan lahir satu generasi yang celik ilmu sehingga ke peringkat antarabangsa.

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum...
  Betul apa yang diperkatakan oleh Widad...masalah utama PPSMI adalah masalah bahasa...bila pelajar tidak memahami apa yang diajar...macam mana mereka nak seronok belajar.Boring jadinya.Kajian juga menunjukkan bahawa majoriti
  pelajar menyatakan, guru akan mengulangi kembali isi pelajaran dalam bahasa
  Inggeris jika pelajar tidak faham akan isi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan guru menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar. Pengajaran guru juga adalah teratur dan bersistematik. Guru sentiasa memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.Namun PPSMI ini tetap bermasalah pada mereka.

  ReplyDelete
 7. Assasalamualaikum
  Kak Faizah..huhu penat la mengomen...hari tu dah komen tapi rupanya x masuk la

  Ok ini komen saya tentang artikel ini

  Penggunaan Bahasa Inggeris(BI) dalam pengajaran Matematik mempunyai Pro dan Kontranya.

  Saya ingin menyentuh dari sudut Kontranya.
  Pada pendapat saya, penggunaan BI dalam pengajaran Matematik menimbulkan banyak kesulitan kepada pelajar di luar bandar.

  Hal ini disebabkan oleh rata-rata pelajar luar bandar(rata-rata bukan semuanya ok)tidak menguasai bahasa Inggeris pada tahap optimum.
  Justeru, ini menimbulkan kesulitan kepada mereka untuk mendalami Matematik. Sudahlah Matematik dianggap Killer Subject, penyampaiannya dalam BI dapat menambahkan lagi ke'benci'an pelajar kepada sbjek ini.
  Untuk meningkatkan tahap penguasaan BI dikalangan pelajar terutamannya pelajar luar bandar, sepatutnya suatu bentuk kaedah pengajaran dirangka khusus untuk mempertingkatkan penguasaan BI.

  ReplyDelete
 8. Subjek Matematik antara matapelajaran yang agak susah untuk dikuasai, terutamanya oleh pelajar-pelajar luar bandar. Langkah Kerajaan untuk memperkenalkan dasar pembelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris telah manambahkan lagi kerumitan ini.
  Perkara ini berlaku kerana, pelajar terpaksa menambahkan lagi usaha mereka berlipat kali ganda untuk menguasai kedua-duanya sekaligus.
  Umum mengetahui bahawa pencapaian pelajar-pelajar luar bandar khususnya terhadap matapelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris adalah sangat mendukacitakan kerana beberapa faktor yang sepatutnya diatasi terlebih dahulu.
  Justeru, keputusan terkini Kerajaan untuk menamatkan dasar ini secara berperingkat, dirasakan amat positif dalam membantu pelajar kembali menguasai ilmu yang penting ini.

  ReplyDelete